☆ SHIGEO_HAYASHI Javascript☆

☆ 駅前ビル群 水煙あげて走り抜ける ドクターイエロー☆

☆☆雷雨接近中 一時大雨が・・☆☆